در این بخش کلماتی که در NLP با حرف V شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Values

ارزش ها

چیزهایی که برای شما مهم هستند، مثل سلامتی.

Vestibular system

سیستم دهلیزی

حس تعادل.