در این بخش کلماتی که در NLP با حرف Q شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Quotes

نقل قول ها 

یک نفر به من گفت که معنی آن این است:«الگوی زبان شناختی که در آن شما پیام خود را طوری منتقل می کنید که انگار یک نفر دیگر آن را گفته است.»