bh min
۴.۵/۵ - (۶ امتیاز)

 

به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، پرسشنامه ۱۲ سوالی سلامت عمومی شناخته‌ شده‌ترین ابزار شناسایی تاکنون در دنیای روان‌پزشکی و علوم رفتاری است که تاثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش‌ها داشته است.

این آزمون شامل ۱۲ سوال است که هر یک از سوال‌های آن شدت مشکلات روانی را در چند هفته گذشته می‌سنجد.

سوال‌های آزمون به  بررسی وضعیت روانی فرد در ۴ هفته اخیر  می‌پردازد.

این پرسشنامه دو عامل زیر را می‌سنجد:

  •    سوالات (۲- ۳- ۴- ۶- ۱۰ و ۱۲) نشانه های سلامت روان مثبت را می‌سنجند
  •    سوالات (۱- ۵- ۷- ۸- ۹ و ۱۱) نشانه های اختلال های روانی را می‌سنجند

"*" indicates required fields

مرحله ۱ از ۲