شماره حساب بانکی برای خرید محصولات

cash

امکان پرداخت آنلاین برای خرید محصولات

برای خرید محصولات نیازی به مراجعه به بانک نیست!
شما به راحتی می توانید با داشتن کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم اقدام به خرید محصولات کنید.
برای این کار در فرایند خرید در هنگام انتخاب نحوه پرداخت، گزینه پرداخت الکترونیکی را انتخاب کنید.

در صورتی که به هر دلیلی امکان خرید به صورت الکترونیکی را نداشتید میتوانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید:

 

 

بانک ملی

حساب بانک ملی ۰۳۴۱۵۴۹۷۶۲۰۰۹ به نام آقای مهدی عرب زاده

شماره ملی کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز

۰۶۸۴  ۷۹۳۱  ۹۹۷۳  ۶۰۳۷

شماره شبا: IR 2701  ۷۰۰۰  ۰۰۰۰  ۳۴۱۵  ۴۹۷۶  ۲۰۰۹

 

بانک سامان

حساب بانک سامان ۱-۲۹۷۴۲۰۰-۸۰۰-۸۲۷ به نام آقای مهدی عرب زاده

شماره سامان کارت برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 

۸۳۸۱  ۴۲۳۵  ۸۶۱۰  ۶۲۱۹

شماره شبا: IR35  ۰۵۶۰  ۰۸۲۷ ۸۰۰۰  ۲۹۷۴  ۲۰۰۰ ۰۱