تکنیک‌های NLP در رفع سریع تنبلی، تعلل و اهمال‌کاری

اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن کاری که می‌دانیم باید آن را انجام دهیم. وقتی از انجام کارهای مهم طفره می‌رویم و آنها را به زمانی نامشخص موکول می‌کنیم، در حال اهمال‌کاری و تعلل هستیم. ما می‌توانیم به طور کلی تنبل نباشیم، اما فردی اهمال‌کار باشیم که کارهای بی‌ارزش را جایگزین کارهای مهم می‌کند.
تعلل و اهمال‌کاری تبعات بسیار زیادی برای ما به همراه دارند. فاصله گرفتن تدریجی از اهداف، از دست‌دادن کنترل زندگی، بی‌انگیزگی و احساس ناامیدی، عدم استفاده از فرصت‌های مهم، کاهش اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس، عذاب وجدان و احساس گناه و حتی تهدید شدید سلامتی، همگی از تبعات تنبلی، اهمال‌کاری و تعلل می‌باشند.
دانش برنامه‌ریزی عصبی زبانی (NLP)، با بررسی عملکرد ذهن و ضمیرناخودآگاه، به صورت بسیار عمیقی به بررسی عوامل اثرگذار بر تعلل و اهمال‌کاری می‌پردازد. تمرینات و تکنیک‌های علم NLP، به سرعت ضمیرناخودآگاه را برنامه‌ریزی می‌کنند تا دست از مقاومت و بهانه‌تراشی بردارد و در مسیر اهداف و اتخاذ بهترین تصمیمات در بهترین زمان‌ها، به رشد و پیشرفت ما کمک کند.

مقالات تکنیکهای NLP در رفع سریع تنبلی و اهمال‌کاری