آموزش nlp (ان ال پی)

NLP بر این اعتقاد است که افکار، رفتار، باورها، عادتها و احساسات ما،‌ حاصل برنامه ریزیهای قبلی انجام گرفته در ذهن می‌باشد. یعنی هر کدام از ما براساس یادگیری‌های قبلی و با روشهای مخصوص خود به دنیا نگاه می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم و به سمت خواسته‌هایمان حرکت می‌کنیم.

حال آنکه ممکن است بسیاری از این برنامه‌ها به صورت نامناسبی در ذهن ما شکل گرفته باشند و از طرفی هم نیازمند یادگیری مهارتهای جدید برای مواجه شدن با بحرانها و چالشهای پیش رو و یا حتی کسب موفقیتهای بیشتر باشیم.

آموزش nlp شامل یادگیری اصول، مهارتها و تکنیکهای nlp می باشد که این مهارتها در نهایت باعث اصلاح الگوهای غلط ذهنی و همچنین ساخت الگوهای جدید و کاربردی متناسب با نیازهای حال حاضر ما می‌شوند. ضمن اینکه ان ال پی به ما یاد می‌دهد که چگونه مهارتهای فرا گرفته شده را تبدیل به عادتهایی دائمی در زندگی خود سازیم تا در نهایت با مدیریت افکار،‌ رفتار و احساسات،‌ قادر به کنترل صحیح زندگی خود باشیم.

پیشنهاد میکنیم این مقالات را مطالعه کنید

آموزش nlp
اصول NLP
سه دلیل قدرتمندی NLP
NLP ما را به چه جور آدمی تبدیل می کند؟
ان ال پی برای چه چیزی خوب است؟

به طور کلی اصول، مهارتها و تکنیکهای NLP در موارد متعددی از جمله رشد فردی، رفع موانع ذهنی، ارتباطات، کسب و کار، مدیریت و رهبری، سبک زندگی، سلامت جسمانی، رشد معنوی و … بسیار موثر عمل می‌کنند.
هر کدام از موارد گفته شده، خود به زیر شاخه‌های متعددی متصل هستند که دانش NLP به آنها می‌پردازد. به عنوان مثال وقتی از رفع موانع ذهنی صحبت می‌کنیم، مواردی مانند ترس، استرس، دلشوره، عصبانیت و … در این بخش جای می‌گیرند.
یا وقتی از سبک زندگی حرف می‌زنیم، مواردی چون هدفسازی، باورها، ارزشها، عادتها، رفتارها، مهارتها و … را شامل می‌شود و یا هنگامی که صحبت از ارتباطات می‌شود، زیرشاخه‌هایی چون ارتباط موثر با همسر، فرزند، دوستان و همچنین حل اختلافات و تعارضات و موارد بسیار زیاد دیگری در این شاخه قرار می‌گیرند.

آیا یادگیری NLP آسان است؟

از آنجاییکه در مجموعه آکادمیک NLP، همزمان به چهار عامل دانش،‌ نگرش،‌ راهکار و انگیزه توجه ویژه‌ای می‌شود، یادگیری NLP برای همه گروه‌های سنی و با هر مدرک تحصیلی، به آسانی صورت می‌پذیرد. تمرین محور بودن، مرور مباحث و نظارت بر اجرای صحیح راهکارها و تکنیکها از جمله مواردی است که مجموعه آکادمیک NLP بر روی آنها تاکید ویژه‌ای دارد.

آیا میتوانم NLP را با کتاب خواندن یاد بگیرم؟

کتابهای بسیاری در زمینه دانش NLP به رشته تحریر در آمده‌اند که می‌توانند در آشنایی با مفاهیم، اصول و مهارتهای NLP موثر عمل کنند، هر چند به دلیل عمیق بودن مفاهیم NLP از یکسو و ارائه تکنیک‌های عملی NLP، حضور در دوره‌های آموزشی NLP در کنار کتابهای تخصصی این علم شگفت‌انگیز، بسیار قویتر عمل خواهد کرد.

NLP چگونه عمل می کند؟

تمامی تکنیکها، مهارتها و فنون NLP با تاثیرگذاری بر ضمیرناخودآگاه به عنوان فرمانده اصلی ذهن، باعث تغییر در برنامه‌ریزیهای منفی گذشته و جایگزینی آنها با برنامه‌های جدید و کارآمد در ذهن می‌شوند. از طرفی آموزشهای NLP، مجموعه مهارتهای لازم به منظور رشد و پیشرفت در زمینه‌های دلخواه را شامل می‌شوند که این موارد نیز با اثرگذاری بر روی ضمیرناخودآگاه، موجب تغییرات سریع و پایدار در افراد می‌گردند.